ام دی اف ایگر (EGGER)

ايگر، خانواده ای به وسعت جهان که در سال ۱۹۶۱ به مرکزیت سن یوهان در تيرول اتریش بنا نهاده شده است. ایگر با ۷۶۰۰ کارمند خود در سرتاسر جهان به عنوان تامین کننده تمامی رنج های چوب جامد و ماتريالهايي با بیس چوب است.
ايگر با هفده نمایندگی در هفت کشور بزرگ اروپا و با بیش از بیست دفتر فروش در سرتاسر جهان بین المللی فکر میکند و به صورت منطقه ای عمل می کند

enemad-logo