صفحه کابینت EGGER

 صفحه کابینت ایگر (EGGER)

صفحه کابینت، محصول دیگري از شرکت ایگر است که با توجه به کیفیت , تنوع رنگ و قیمت مقرون به صرفه گزینه مناسبی به جاي متریال هاي مشابه بازار نظیر کوارتز و گرانیت محسوب میشود. آخرین نوآوري در صفحه هاي ایگر مجموعه اي با تکسچر فیلوود است که القا کننده حس لمس چوب طبیعی است.
مجموعه صفحه کابینت هاي ایگر داراي شانزده رنگ ،به طول , 410عرض 60و قطر 3/8میلی متر و همچنین داراي نوار اي بی اس هم رنگ است.
این صفحه ها در دو گروه چیپ برد اشباع شده (مقاوم به آب) و چیپ برد (
MRضد آب) موجود میباشد

کالکشن 2021

فهرست
enemad-logo